História Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie vznikla na základe registrácie Ministerstvom vnútra SR, dňa 10.7. 2002. Zakladajúcimi členmi SAJCH boli pracoviská jednodňovej chirurgie, ktoré už v tom čase existovali. Motiváciou pre založenie takejto organizácie bola existencia spoločných problémov, ktoré každé pracovisko riešilo samostatne.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia je členom asociácie od roku 2003.

Cieľom vzniku SAJCH bolo a je:

  • pracovať ako multidisciplinárne fórum na výmenu poznatkov a skúseností z rôznych chirurgických odborov v oblasti jednodňovej chirurgie
  • prispievať k vytváraniu a expanzii vysokokvalitnej jednodňovej chirurgie
  • participovať na propagácii jednodňovej chirurgie na Slovensku
  • podieľať sa na vzdelávacích projektoch na podporu jednodňovej chirurgie
  • podieľať sa na príprave legislatívnych podmienok pre existenciu jednodňovej chirurgie
  • organizovať vedecké odborné semináre o jednodňovej chirurgii

Prvou predsedníčkou SAJCH sa stala Eva Vidová, ktorá je majiteľkou a riaditeľkou pracoviska jednodňovej očnej chirurgie – Centra mikrochirurgie oka v Bratislave.

V súčasnosti má SAJCH viac ako 30 členov. V roku 2004 získali čestné členstvo SAJCH za podporu jednodňovej chirurgie na Slovensku Doc.MUDr. František Valašek, CSc., a MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA.

Viac o SAJCH...