Jednodňová chirurgia - výhoda pre nemocnicu i pacienta

Healthy living house calls

Pri mnohých typoch operácií nie je nutné, aby pacient ležal v nemocnici. Stačí, aby prišiel ráno, a večer už po operácii leží doma. U nás sú centrá vykonávajúce jednodňovú chirurgiu skôr výnimkou. Na Západe sa podiel výkonov „jednodňovej chirurgie“ neustále zvyšuje. Je lacnejšia a lepšia aj pre pacienta, ktorý nemusí tráviť čas v cudzom prostredí nemocníc. „Sme si vedomí potreby zavedenia jednodňovej chirurgie na viacerých oddeleniach.

V septembri by mala vyjsť novela cenového opatrenia, ktorá by stanovovala cenu za výkon jednodňovej chirurgie,“ povedal hovorca ministerstva zdravotníctva Martin Urmanič.

Niektorí lekári tvrdia, že úspora je 30- až 50-percentná. Napriek tomu naše zdravotné poisťovne jednodňovú chirurgiu diskriminujú

Cenové opatrenie ministerstva zdravotníctva, ktoré zaviedlo platenie nemocníc za výkon, obsahuje iba ceny za výkon jednodňovej očnej chirurgie. Aj keď v praxi funguje jednodňová chirurgia aj na iných oddeleniach, suma, ktorú za takýto zákrok dostane nemocnica od poisťovne, nie je nikde stanovená. Minister zdravotníctva niekoľkokrát o cenovom opatrení povedal, že má slúžiť na to, aby pacienta nehospitalizovali zbytočne dlho. Výsledkom by mala byť práve jednodňová chirurgia. Týka sa očného, krčného, traumatologického, gynekologického a urologického oddelenia.

Záujmy jednodňovej chirurgie obhajuje a presadzuje Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie. V piatok mala ustanovujúci snem. Zmenu si nevyžaduje len cenové opatrenie, ale aj zmýšľanie pacienta, ktorý má ešte často pocit, že ak neležal v nemocnici, lekári sa oňho dobre nepostarali.

Článok vyšiel 24.6.2002 na www.sme.sk