Výhody jednodňovej chirurgie sa nevyužívajú naplno

Hospitalizácia pri niektorých chirurgických zákrokoch nie je vždy nevyhnutná a ukazuje sa, že zákroky jednodňovej chirurgie (JCH) môžu mať pozitívny vplyv aj na ekonomiku. Práve JCH totiž ponúka možnosť chirurgického výkonu, po ktorom môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie bez toho, aby ostával v nemocnici, čím sa vyhne práceneschopnosti. Evolučné faktory JCH sú teda nielen medicínske, ale aj psychosociálne a ekonomické.

Počet operácii vykonaných v zariadeniach tohto charakteru dosiahol v roku 2005 číslo 894. V porovnaní s predošlým rokom bol teda nárast zákrokov vyšší o 78 prípadov. Najviac sa ich doposiaľ od roku 1997 vykonalo na Slovensku v roku 2002, kedy chirurgovia vykonali 1 122 jednodňových chirurgických zákrokov. Pri výkonoch v JCH je pacient hospitalizovaný podľa jedného z dvoch režimov - dvanásť hodín, alebo jeden deň. Pri vybraných diagnózach môže byť zo zariadenia prepustený po štyroch hodinách.

Tento typ chirurgie sa využíva pri operáciách nosa a prínosových dutín, septoplastike, plastike perforácie nosového septa, endoskopickej plastike dolnej lastúry, v estetickej chirurgii, chirurgii ucha, pri pruhu, kŕčových žilách, pri nepriechodnosti slzných ciest, robia sa aj operácie vrodených afekcií krku. Náročnejšie zákroky trvajú jednu až dve hodiny. Úspech zaznamenávajú lekári najmä pri zákrokoch na nosohltanových, podnebných a krčných mandliach, ktoré sa nedajú robiť pri lokálnom umŕtvení, ale iba v celkovej anestéze. Ukazuje sa, že deti nebývajú znova rehospitalizované pri tonzilektómii, teda odstránení podnebných mandlí, tonzilotómii - čiastočnom odstránení krčných mandlí ani adenotómii, čo je odstránenie nosohltanovej mandle.

Príjem pacienta do zariadenia JCH je podmienený viacerými faktormi. V prvom rade lekár zhodnotí mieru anestéziologického rizika, potom domáce podmienky potenciálneho pacienta, vzdialenosť najbližšej nemocnice od miesta jeho bydliska a napokon prehodnotí jeho anamnestický údaj pooperačných komplikácií v minulosti. Vzdialenosť bydliska pacienta od najbližšej nemocnice by nemala presiahnuť desať až pätnásť kilometrov. Tento faktor je dôležitý, ak by došlo k pooperačným komplikáciám, ktoré sa zväčša prejavujú až na štvrtý alebo piaty deň po zákroku. Vo väčšine prípadov sú to infekcie alebo embólia, ktorá môže skončiť smrťou. Zariadenia JCH na Slovensku však musia mať uzavreté zmluvy s konkrétnymi nemocnicami, ktoré prijmú pacienta, ak bude treba. Zo zmluvy musí byť jasné, kde pacienta s komplikáciami hospitalizujú. Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie (SAJCH) síce požadovala, aby bol pacient automaticky prevezený do najbližšej nemocnice, no táto požiadavka sa im zatiaľ nepodarila presadiť. Členovia asociácie sa cítia byť často v područí, respektíve v akomsi vazalskom vzťahu voči väčším nemocniciam. Ak treba pacienta s komplikáciami hospitalizovať, nemocnice od nich totiž žiadajú, aby v plnej miere preplatili náklady spojené s hospitalizáciou. Zhoršený zdravotný stav pritom nemusí súvisieť s vykonanou operáciou. Klauzuly zmlúv medzi zariadeniami JCH s nemocnicami sa však rôznia. Predstavitelia asociácie chcú okrem iného presadiť aj to, aby sa ceny za zákroky zjednotili.

Jednodňová chirurgia vznikla v Spojených štátoch pod názvom One Day Surgery. Po druhej svetovej vojne totiž nastal povestný Baby Boom a americká populácia vzrástla o sedemdesiat miliónov obyvateľov. Keď začala starnúť, bolo treba vyvinúť nové postupy liečby, ktoré by boli efektívne nielen z hľadiska medicínskeho, ale aj ekonomického. V súčasnosti napríklad v štáte Florida, kde žije približne 13, 4 milióna obyvateľov, funguje asi 4-tisíc zariadení JCH. Na Slovensku ich je podľa zistení Ladislava Babiaka zo súkromného zariadenia JCH okolo šestnásť.

Predstavitelia asociácie počas sympózia upozornili aj na fakt, že poisťovne by mali mať väčší záujem podporovať JCH, pretože je pre ne finančne zaujímavejšia. Pobyt pacienta v lôžkovej nemocnici si totiž na jeden deň vyžaduje niekoľko tisíc slovenských korún. Výhodou JCH je, že pacient, ktorý nie je práceneschopný odvádza dávky do zdravotnej poisťovne. Znamená to, že poisťovňa nielen zaplatí menej, ale navyše dostane viac od pacienta v odvodoch. Možnosť nebyť práceneschopný využíva asi 70 percent pacientov JCH. Ďalšou jej výhodou je využitie lokálnej anestézy, ako aj fakt, že pooperačné bolesti a percento komplikácií je minimálne. Nevýhodou zostáva vysoká prvotná investícia a nevyhnutnosť špeciálneho zdravotného materiálu.

Lekári sú nespokojní aj s cenami za operačné výkony od poisťovní. SAJCH vytvorila kalkulačný vzorec, podľa ktorého sa dajú vypočítať náklady na asi dvesto výkonov v JCH. Zdravotné poisťovne vzorec a výpočty akceptovali, no aj tak sa podľa predsedníčky asociácie Evy Vidovej nič nezmenilo. Katalóg výkonov má podľa nej začať platiť v máji alebo júni tohto roku a spolu s ním by sa mala začať uplatňovať aj cenová deregulácia. "Filozofia ministerstva zdravotníctva je taká, že poskytovatelia služieb a poisťovne by sa mali dohodnúť na cenách medzi sebou, čo považujem za nerozumné," dodala Vidová.

Článok vyšiel 31.3.2006 na www.24hod.sk