Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Hospitalizácia pri niektorých chirurgických zákrokoch nie je vždy nevyhnutná a ukazuje sa, že zákroky jednodňovej chirurgie (JCH) môžu mať pozitívny vplyv aj na ekonomiku. Práve JCH totiž ponúka možnosť chirurgického výkonu, po ktorom môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie bez toho, aby ostával v nemocnici, čím sa vyhne práceneschopnosti. Evolučné faktory JCH sú teda nielen medicínske, ale aj psychosociálne a ekonomické.

Čítať ďalej...

Pri mnohých typoch operácií nie je nutné, aby pacient ležal v nemocnici. Stačí, aby prišiel ráno, a večer už po operácii leží doma. U nás sú centrá vykonávajúce jednodňovú chirurgiu skôr výnimkou. Na Západe sa podiel výkonov „jednodňovej chirurgie“ neustále zvyšuje. Je lacnejšia a lepšia aj pre pacienta, ktorý nemusí tráviť čas v cudzom prostredí nemocníc. „Sme si vedomí potreby zavedenia jednodňovej chirurgie na viacerých oddeleniach.

Čítať ďalej...

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie vznikla na základe registrácie Ministerstvom vnútra SR, dňa 10.7. 2002. Zakladajúcimi členmi SAJCH boli pracoviská jednodňovej chirurgie, ktoré už v tom čase existovali. Motiváciou pre založenie takejto organizácie bola existencia spoločných problémov, ktoré každé pracovisko riešilo samostatne.

Čítať ďalej...