Všeobecná chirurgia

Všeobecná chirurgia

  • operácie kožných a podkožných útvarov (pigmentové névy, mazové cysty - aterómy, tukové podkožné uzly - lipómy
  • vybratie znamienok
  • plastické operácie "zarasteného" nechta
  • operácie prietrží ("pruhov")
  • operácie varixov dolných končatín ("kŕčových žíl")
  • operácia jednoduchých prietrží s použitím sieťky


Kontakty

Odborný zástupca všeobecnej chirurgie: MUDr. Jozef Maďar
Operatéri: MUDr. Jozef Maďar, MUDr. Teodor Mochnáč


Chirurgia, traumatológia

Úkon Cena
Prvé vyšetrenie – konzultácia 15,00 EUR
Histologické vyšetrenie 15,00 EUR
Odborné lekárske vyšetrenie 20,00 EUR
RTG vyšetrenie 30,00 EUR
Preväz jednoduchý 10,00 EUR
Preväz veľký 15,00 EUR