Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov

Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov

  • sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov je štandardné a povinné vyšetrenie, je rýchle a bezbolestné
  • zahŕňa vyšetrenie ultrazvukom a fyzikálne vyšetrenie lekárom
  • vyšetrenie je zamerané na včasné odhalenie ochorenia bedrových kĺbov (vývojová displázia bedrového kĺbu)
  • toto základné screeningové vyšetrenie by malo dieťa absolvovať medzi 4. a 6. týždňom života
  • na 90 % je potrebné prísť aj na kontrolné vyšetrenie približne o mesiac
  • sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov nie je hradené poisťovňou a uhrádza si ho pacient


Kontakty

Odborný zástupca ortopédie: MUDr. Róbert Krajňák
Vyšetrujúci lekár: MUDr. Róbert Krajňák