Profil

Profil Prvej nitrianskej jednodňovej chirurgie

Za roky našej praxe v súkromnom zdravotníckom zariadení Prvej nitrianskej jednodňovej chirurgie sme sa naučili vážiť si dôveru našich pacientov - klientov, ktorú nám prejavili už tým, že si nás vybrali pri riešení svojich zdravotných problémov.


Zameranie zariadenia

Naše zariadenie je zamerané na výkony jednodňovej chirurgie, traumatológie, a ortopédie. Celý kolektív lekárov a sestier je na vysokej profesionálnej úrovni. Má dlhoročné skúsenosti a je pripravený Vám poskytnúť služby na nadštandardnej úrovni. U nás je pacient na prvom mieste, celý režim pracoviska je sústredený na absolútnu spokojnosť pacienta.


Naše pracovisko

Naše pracovisko - Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s. r. o. - bolo založené v roku 2002 so zameraním na chirurgiu a traumatológiu. Pojem "jednodňová chirurgia" zahŕňa operácie s hospitalizáciou do 24 hodín. Po etablovaní sa na trhu a získaní množstva spokojných pacientov sme postupne rozšírili naše ponuky zdravotníckych výkonov o cievnu chirurgiu, a ortopédiu. Ako prvé pracovisko v regióne vlastníme kompletné vybavenie od RTG prístroja novej generácie až po techniku pre ortopedické operácie a cievnu chirurgiu.

Ďalším špecifikom nášho zariadenia je aj maximálna špecializácia lekárov. Každý lekár má svoj okruh operácií, v ktorých sa snaží byť najlepší a nezaťažuje sa zákrokmi a informáciami z iných operácií.

Skutočnosť, ako príjemné prostredie, starostlivý personál a diskrétnosť rozvádzať netreba, pretože sú automatickou súčasťou renomovaných pracovísk.