Naše služby

Čo môžeme ponúknuť?

 • Kvalifikovaný personál - lekári špecialisti, kvalifikované sestry.
 • Priestorový a časový komfort - domáce prostredie a ošetrenie na základe objednania.
 • Kvalitné prístrojové a materiálové vybavenie.
 • Vysoký hygienický štandard.
 • Kontakt s ošetrujúcim personálom v pooperačnom období a sledovanie pooperačného stavu pacienta v domácom prostredí kvalifikovanými sestrami Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti.
 • Dobrú dostupnosť - lokalizácia pracoviska v širšom centre mesta Nitry neďaleko fakultnej nemocnice, dostupnosť dopravným spojením MHD (autobus č. 7) ako aj vlastným dopravným prostriedkom s možnosťou bezplatného parkovania priamo pred budovou zariadenia.
 • Diskrétnosť.
 • Vyšší komfort a menej stresujúce prostredie v porovnaní s bežným lôžkovým oddelením.

Prečo sa rozhodnúť pre Prvú nitriansku jednodňovú chirurgiu?

Spokojnosť pacientov je najvyššou prioritou nášho zariadenia. Ponúkame profesionálnu starostlivosť, kvalitné vybavenie, optimálne naplánovanie výkonu, skrátenie časového intervalu od objednania po operáciu, špičkové hygienické pomery, dobrú dostupnosť dopravnými prostriedkami, maximálnu predoperačnú a pooperačnú starostlivosť, príjemnú atmosféru zariadenia, možnosť transportu súkromnou dopravnou zdravotnou službou a v neposlednom rade aj diskrétnosť. Našou prioritou je taktiež minimalizovanie možnosti vzniku nemocničnej infekcie, minimalizovanie pooperačných bolestí a skorší návrat pacienta do pracovného procesu a k jeho bežným denným aktivitám. Svojím profesionálnym prístupom, príjemným prostredím a diskrétnosťou sa už od roku 2001, kedy naše zdravotnícke zariadenie vzniklo, snažíme zabezpečiť maximálny komfort pre liečbu Vašich zdravotných problémov. V súvislosti s našou snahou zvyšovať kvalitu nami poskytovaných služieb, sme držiteľmi certifikácie ISO 9001:2008.


Ako postupovať?

 1. Navštívite Prvú nitriansku jednodňovú chirurgiu osobne, alebo zatelefonujete na  tel. čísla: 037/77 207 68, 0905 523 609 (od 7:30 do 16:30 hod). Objednáte sa na odbornú konzultáciu u jedného z našich odborných lekárov.
 2. Absolvujete u nás odbornú konzultáciu, pri ktorej náš odborný lekár dôkladne zanalyzuje váš zdravotný stav a stanoví pracovnú diagnózu. Objednáme Vás na termín predoperačného vyšetrenia u nášho vedúceho lekára
 3. Dostavíte sa do Prvej nitrianskej jednodňovej chirurgie na objednaný termín a absolvujete predoperačné vyšetrenie. Náš vedúci lekár Vás podrobne informuje o Vašom zdravotnom stave a navrhne optimálny spôsob liečby. Takisto budete dôsledne poučený o predoperačnej príprave, zvolíme vám typ anestézie a oboznámime Vás o skorom pooperačnom priebehu ako aj postupe pooperačnej liečby. Stanovíme presný termín operácie.
 4. Absolvujete samotnú operáciu a podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov najneskôr do 24 hodín.
 5. Pooperačné kontroly a pooperačná liečba sa vykonáva ďalej u našich odborných lekárov.

Forma finančnej úhrady

Výkony jednodňovej chirurgie sú vo väčšine prípadov hradené zdravotnými poisťovňami, s ktorými máme zmluvný vzťah. Ide o nasledovné zmluvné poisťovne:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Ponúkané výkony

 • Všeobecná chirurgia
 • Úrazová chirurgia
 • Ortopédia