Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Kontakt

Adresa:
Jarmočná ul. 15, 949 01 Nitra, Slovensko
Telefónne číslo:
037/77 207 68
Mobilné číslo:
0905 523 609
http://www.pnjch.sk

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Fakturačné údaje:
IČO: 36544418
DIČ: 2021597248
OR SR Nitra odd. Sro vl.č. 12886
Banka: ČSOB a.s., pobočka Nitra
číslo účtu: 602499283/7500