Urológia

Urológia

  • operácia fimózy, operačná repozícia parafimózy, frenuloplastika, plastika varikokély
  • orchiektómia pri atrofickom semenníku, orchiektómia pri karcinóme prostaty
  • resekcia carunkulul uretry, sterilizácia muža, resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
  • operácia hydrokély u chlapcov, operácia jednoduchej hydrokély u mužov
  • resekcia kondylomát na penise, orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptochizme)


Kontakty

Odborný zástupca urológie: MUDr. Juraj Barta
Operatéri: MUDr. Juraj Barta