Naše služby

Čo môžeme ponúknuť?

 • Kvalifikovaný personál - lekári špecialisti, kvalifikované sestry.
 • Priestorový a časový komfort - domáce prostredie a ošetrenie na základe objednania.
 • Kvalitné prístrojové a materiálové vybavenie.
 • Vysoký hygienický štandard.
 • Kontakt s ošetrujúcim personálom v pooperačnom období a sledovanie pooperačného stavu pacienta v domácom prostredí kvalifikovanými sestrami Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti.
 • Dobrú dostupnosť - lokalizácia pracoviska v širšom centre mesta Nitry neďaleko nemocnice, s dobrým prístupom vlastným dopravným prostriedkom s možnosťou využitia vlastného parkoviska, ako aj prostriedkom MHD (č. 7).
 • Diskrétnosť.
 • Našou snahou je poskytovať takú kvalitu služieb, ktorá je adekvátna a v mnohých ukazovateľoch lepšia ako v lôžkových zariadeniach.

Prečo sa rozhodnúť pre Prvú nitriansku jednodňovú chirurgiu?

Spokojnosť pacienta je najvyššou prioritou nášho zariadenia. Opiera sa o profesionálnu starostlivosť, kvalitné vybavenie, optimálne naplánovanie výkonu, skrátenie časového intervalu od objednania po operáciu, špičkové hygienické pomery, dobrú dostupnosť dopravnými prostriedkami, maximálnu predoperačnú a pooperačnú starostlivosť, príjemnú atmosféru zariadenia, možnosť transportu súkromnou dopravnou zdravotnou službou a v neposlednom rade aj diskrétnosť. Našou prioritou je aj minimalizovanie možnosti vzniku nemocničnej infekcie, minimalizovanie pooperačných bolestí a skorší návrat pacienta do pracovného procesu a k pôvodným životným aktivitám. Svojím profesionálnym prístupom, príjemným prostredím a diskrétnosťou sa už od roku 2001, kedy naše zdravotnícke zariadenie vzniklo, snažíme zabezpečiť maximálny komfort pre liečbu Vašich zdravotných problémov. V súvislosti s našou snahou zvyšovať kvalitu nami poskytovaných služieb, sme od roku 2007 držiteľmi certifikácie ISO 9001:2000.


Ako postupovať?

 1. Navštívite Prvú nitriansku jednodňovú chirurgiu osobne, alebo zatelefonujete na  tel. čísla: 037/77 207 68, 0905 523 609 (od 7.30 do 16.30 hod). Objednáte sa na odbornú konzultáciu u jedného z našich odborných lekárov.
 2. Absolvujete u nás odbornú konzultáciu, pri ktorej náš odborný lekár dôkladne zanalyzuje váš zdravotný stav a stanoví pracovnú diagnózu. Objednáme vás na termín predoperačného vyšetrenia u nášho vedúceho lekára
 3. Dostavíte sa do Prvej nitrianskej jednodňovej chirurgie na objednaný termín a absolvujete predoperačné vyšetrenie. Náš vedúci lekár vás podrobne informuje o vašom zdravotnom stave a navrhne optimálny spôsob liečby. Takisto budete dôsledne poučený o predoperačnej príprave, zvolíme vám typ anestézie a oboznámime vás o skorom pooperačnom priebehu ako aj postupe pooperačnej liečby. Stanovíme presný termín operácie.
 4. Absolvujete samotnú operáciu a podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov najneskôr do 24 hodín.
 5. Pooperačné kontroly a pooperačná liečba sa vykonáva ďalej u našich odborných lekárov.

Forma finančnej úhrady

Výkony jednodňovej chirurgie sú vo väčšine prípadov hradené zdravotnými poisťovňami, s ktorými máme zmluvný vzťah. Prvá nitrianska jednodňová chirurgia má zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou zdravotnou poisťovňou a Union zdravotnou poisťovňou.


Ponúkané výkony

 • Všeobecná chirurgia
 • Úrazová chirurgia
 • Ortopédia
 • Plastická chirurgia
 • Urológia