Úrazová chirurgia

Všeobecná chirurgia

 

Ortopédia

Plastická chirurgia

 

Urológia

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia

Jednodňová chirurgia

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia je prvé zariadenie svojho druhu v našom regióne.

Zariadenie poskytuje odborné zdravotnícke služby chirurgických odborov formou tzv. jednodňovej chirurgie. To znamená, že chirurgické služby poskytované na našom pracovisku si nevyžadujú hospitalizovanie v lôžkovom zariadení, čo pre pacienta a jeho príbuzných zaručuje výrazné zlepšenie komfortu pred operáciou, počas nej a v pooperačnom období.

Zariadenie zároveň ponúka menej stresujúce prostredie, aké bežne ponúka lôžkové oddelenie. Ocenia to najmä rodičia detských pacientov. Zo zdravotnej stránky je dôležité zabrániť možnosti nemocničnej infekcie.

Prečítajte si viac o Prvej nitrianskej jednodňovej chirurgii.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia

Joomlart